UO-registratie

UO-registratie

Tuinbouwadviesbureau van der Ende is een geaccepteerde deskundige en kan voor u de UO-registratie verzorgen / indienen. Wij hebben de afgelopen jaren veel UO-registraties verwerkt. Wij doen als geaccepteerde deskundige een bureaucontrole op de volledigheid en juistheid van de door de kweker aangeleverde gegevens en vullen de UO-rapportage vervolgens volledig en op de juiste wijze in.  Aangezien de UO-registratie jaarlijks voor 1 mei moet worden ingediend, is het belangrijk dat u uw gegevens ruim voor deze datum bij ons aanlevert.

Hieronder geven wij een opsomming van wat geregistreerd moet worden:

UO-registratie  (substraatteelt) 

 • Bedrijfsnaam/Contactpersoon
 • Adres gegevens, inclusief telefoonnummer + Emailadres
 • UO-registratienummer
 • De gemeente en het waterschap waar uw bedrijf onder valt
 • Bedrijfsgrootte (oppervlakte glas)
 • Teeltplan: Het beteelde oppervlak, de teelt/teelten en eventueel het onbeteelde oppervlak (als er een deel van de kas leeg ligt).
 • ·Lozing drain(age)water: aangeven waar dit water wordt geloosd (op de grond, op het oppervlaktewater, op riool, anders nl.....) of Geen lozing. 
 • In geval van lozing: per 4 weekse periode de hoeveelheid drain(age)water opgeven (dus 13 periodes).
 • Minimaal 7x per jaar een analyse van het geloosde water, waarbij minimaal de gehaltes van NH4, NO3 en P zijn bepaald.
 • Bij grondteelten dient ook de hoeveelheid toegediende meststoffen te worden doorgegeven, in kg of liter per meststof, zodat de totaal toegediende hoeveelheid stikstof en fosfaat kunnen worden bepaald (in principe zijn alleen de stikstof en fosfaat bevattende meststoffen van belang).
 • voorts moet bij grondteelten het geloosde drainwater eens per periode van 13 weken bemonsterd worden, dus 4 x per jaar.  

NB: Om de UO-registratie volledig in te kunnen dienen zijn ALLE bovenstaande gegevens nodig.

Voor de verwerking van de gegevens hanteren wij een tarief per bedrijf van: € 65,- voor substraatteelt, en € 80,- voor grondteelt.                               
Hierbij moeten de gegevens dan wel compleet en overzichtelijk worden aangeleverd. Extra tijd bijvoorbeeld door extra navraag a.g.v. niet compleet aangeleverde gegevens, wordt extra in rekening gebracht.