Lezingen en cursussen

Lezingen en cursussen

Tuinbouwadviesbureau Van der Ende organiseert zelf of werkt regelmatig mee aan cursussen op het gebied van teelt, bemesting en plantfysiologie. De medewerkers van Tuinbouwadviesbureau Van der Ende worden regelmatig uitgenodigd voor het houden van lezingen op voorlichtingsbijeenkomsten.