Teelttechnische advisering en begeleiding

Teelttechnische advisering en begeleiding

De specialisten van Tuinbouwadviesbureau Van der Ende begeleiden tuinbouwbedrijven, met de gewassen: Roos, Orchidee, Anthurium en Hortensia. Door regelmatige bedrijfsbezoeken (variërend van 4 tot 24 keer per jaar, afhankelijk van de gekozen begeleidingsvorm) werken we samen met de kweker naar een zo goed mogelijk bedrijfsresultaat toe. De adviezen betreffen alle onderwerpen die met de teelt te maken hebben: klimaat, bemesting en watergift, gewasbescherming en teelthandelingen.

Klimaat

Tijdens een bedrijfsbezoek wordt het gerealiseerde kasklimaat geanalyseerd en geven wij advies over de klimaatinstellingen voor de komende periode. Daarnaast is het ook mogelijk dat wij het kasklimaat op uw bedrijf op afstand monitoren.

Bemesting en watergift

Op bijna alle bedrijven laat men regelmatig het drain- en druppelwater analyseren. Mede naar aanleiding van deze analyses kunnen wij bemestingsadviezen opstellen, waarbij rekening gehouden wordt met de gewasstand, jaargetijde etc. Ook eventuele  plantsap-analyses en droge stof analyses kunnen worden beoordeeld en worden meegenomen in de bemestingsadviezen. Naast een advies over de samenstelling van de mestbakken, geven wij tevens advies over de hoeveelheid en frequentie van de watergift.

Gewasbescherming

Tijdens de bedrijfsbezoeken kijken wij tevens naar de aanwezigheid van ziekten en plagen in uw gewassen. Waarbij wij u  adviseren over de aanpak van deze problemen.  Daarnaast is ook een intensieve advisering mogelijk, waarbij wij frequent op uw bedrijf komen scouten. Naast het signaleren van de eventuele ziekten en plagen en het volgen van de plaagdruk, wordt hierbij  tevens het effect van biologische- en/of chemische bestrijdingen in kaart gebracht, waarna in overleg met de ondernemer een plan van aanpak voor de komende tijd wordt opgesteld.

Teelthandelingen

Tijdens een bedrijfsbezoek wordt de gewasstand beoordeeld en wordt tevens met u besproken welke teelthandelingen  wenselijk dan wel noodzakelijk zijn in de komende tijd.