Excursiegroepen

Excursiegroepen

Excursiegroepen in de diverse teelten kunnen door ons worden begeleid. Hierbij moet gedacht worden aan het leiden van de discussie en het aangeven van onderwerpen en aandachtspunten, waardoor de bijeenkomsten meer diepgang en inhoud krijgen, zodat ze voor de deelnemers interessanter en leerzamer worden. Ook kunnen analyses worden gemaakt van de geregistreerde gegevens. Individuele kwekers, maar ook groepen van kwekers registreren vaak gegevens die zij onderling of met voorgaande jaren vergelijken. Om hier enig inzicht in te krijgen is het van belang dat de gegevens op een dusdanige manier worden verwerkt, dat zij “leesbaar” zijn. De adviseurs van Tuinbouwadviesbureau Van der Ende kunnen deze verwerking voor u verzorgen en tevens zorgdragen voor een juiste interpretatie van de geregistreerde gegevens.