Bedrijfseconomie

Bedrijfseconomie

Onze adviseurs kunnen helpen met haalbaarheidsberekeningen, bedrijfsdoorlichtingen, bedrijfsvoering e.d. Bij een haalbaarheidsberekening wordt berekend of een investering financieel haalbaar is voor het bedrijf.
Een bedrijfsdoorlichting gaat een stap verder. Hierbij wordt ook het bedrijfseconomische rendement van de investering berekend en eventuele alternatieven doorgerekend.
Bij bedrijfsvoering worden de gerealiseerde productie, opbrengsten en diverse kosten getoetst aan een aan het begin van het jaar gemaakte begroting. Eventuele verschillen worden gedurende het jaar op die manier snel waargenomen, waarna maatregelen genomen kunnen worden.